peritusmed kamila urbaniak neurologopeda logopeda koło kłodawa krośniewice

O PeritusMed

Neurologopeda
mgr Kamila Urbaniak

Neurologopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Logopeda ogólny i kliniczny - Certyfikat zawodowy wydany przez Polski Związek Logopedów (Nr 01225/07/0207/2021). Absolwentka 5-letniej stacjonarnej logopedii ogólnej i klinicznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii i wczesnego rozwoju dziecka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. Terapeuta czaszkowo-krzyżowy. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu i Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej. Pracuje jako biegła sądowa w Sądzie Okręgowym w Koninie i Instytucie Naukowo-Badawczym IurisMed. Absolwentka Psychodietetyki Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie oraz Psychotraumatologii Szkoły Głównej Menedżerskiej - Collegium Humanum.

Autorka książki "Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu w przedszkolu" oraz artykułów naukowych z dziedziny logopedii. Brała udział w projektach badawczych obszaru medycyny i pedagogiki, jako członek rady naukowej. Uczestniczka wielu kursów oraz szkoleń. Jest trenerem Umiejętności Społecznych, Terapeutą-Providerem Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansena JIAS, Terapeutą-Providerem metody Neuroflow ATS oraz Terapeutą Ręki. Ma uprawnienia do używania wielu narzędzi niezbędnych w pracy terapeutycznej logopedy - Kart Oceny Logopedycznej Dziecka, Kart Oceny Słuchu Fonemowego, Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Kart Oceny Gotowości Szkolnej, Kart Oceny Zachowania i Emocji oraz Kart Oceny Języka Dziecka, a także Profilu Psychoedukacyjnego w diagnozie funkcjonalnej dziecka ze spektrum autyzmu PEP-3-PL. Specjalista żywienia dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami neurorozwojowymi - ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, afazją dziecięcą, mózgowym porażeniem dziecięcym, a także z dziećmi z zaburzeniami oralno-motorycznymi oraz sensorycznymi. Usprawnia porozumiewanie się dziećmi z trudnościami, wykorzystując metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC - Makaton i PECS.

W swojej terapii wykorzystuje innowacyjne metody wspomagające, między innymi kinesiotaping, elektrostymulacje, Integrację Odruchów dr Svetlany Masgutovej (ustno-twarzowe, wzrokowo-słuchowe oraz dynamiczne i posturalne) oraz terapię czaszkowo - krzyżową . Poszerzając zakres terapeutyczny, wprowadza Masaż Shantali i Masaż Neurotaktylny, sukscesywnie osiągając założone cele. Dodaje także wspierając techniki, takie jak IASTM. Zajmuje się również prowadzeniem konsultacjami i terapią osób dorosłych z różnorodnymi trudnościami.

peritusmed kamila urbaniak neurologopeda logopeda koło kłodawa krośniewice
peritusmed kamila urbaniak neurologopeda logopeda koło kłodawa krośniewice