peritusmed kamila urbaniak neurologopeda logopeda koło kłodawa krośniewice

Cennik- Neurologopedyczna - 180zł /do 60 min


- Neurologopedyczna niemowląt - 180zł /do 45min


- Zaburzenia motoryki małej - 180zł /do 60min


- Konsultacja laktacyjna - 180zł /do 60min


- Psychodietetyczna - 200zł /do 60min


- Konsultacja w zakresie Psychotraumatologii - 200zł /do 60min


- Wstępna obserwacja zaburzeń przetwarzania procesów Integracji Sensorycznej - 200zł /do 60min


- Neurologopedyczna (wystandaryzowany test dobrany do trudności dziecka, badanie otoskopem, obserwacja odruchów) - 180zł /do 60min


- Zaburzenia motoryki małej - 180zł /do 60min


- Miofunkcjonalna - 180zł /do 60min


- Gotowości Szkolnej KOGS + opis - 200zł /do 60min


- Diagnoza przetwarzania procesów Integracji Sensorycznej - 450zł / w cenie 3 spotkania po 60min (wywiad/kwestionariusz z rodzicem, badanie dziecka,omówienie diagnozy)


- Badanie przesiewowe pod kątem utrzymania się jąkania - 180zł /do 60min


- Badanie Skalą Oceny Wrażliwości Kompleksu Ustno-Twarzowego - 180zł /do 60min


- Test do badania zagrożenia dysleksją - 200zł /do 45min
- Neurologopedyczna - 60zł /30min | 120zł /60min


- Terapii ręki - 60zł /30min | 120zł /60min


- Wczesna interwencja logopedyczna 60zł /30min | 120zł /60min


- Czaszkowo-krzyżowa 150zł /ok. 60min


- Terapia wisceralna (narządów wewnętrznych) - 150zł /ok. 60min


- Kinesiotaping - 10-20zł (w zależności od aplikacji)


- Elektrostymulacje - 10-20zł (w zależności od ilości stymulowanych miejsc)


- IASTM - 20zł- Shantali - 60zł /30min | 120zł /60min


- Neurotaktylny - 60zł /30min | 120zł /60min