peritusmed kamila urbaniak neurologopeda logopeda koło kłodawa krośniewice
Twoja mowa w naszych rękach

Zadbamy o mowę rozwój zdrowie

Coś więcej o PeritusMed

W PeritusMed specjalizujemy się w kompleksowych konsultacjach, diagnozach i terapiach Neurologopedycznych / Logopedycznych niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych

PeritusMed jest miejscem, w którym zajmujemy się dzieckiem w sposób holistyczny. Wyznajemy zasadę naturalnego podążania za nim z jednoczesnym stawianiem coraz wyższych umiejętności i celów. Wszystkie działania i aktywności są kierowane w taki sposób, aby dziecko samo odkrywało i poznawało daną kategorię poznawczą. Terapeuta natomiast ma ważne zadanie, aby być przy nim, wspierać go i pomagać mu w trudnych chwilach. Podczas zajęć koncentrujemy się na samodzielności i samoświadomości dziecka, nie tylko w obszarze zachowania, ale także odkrywaniu mechanizmów fizjologicznych, które są ważne i przekładają się na różnorodne obszary funkcjonowania psychospołecznego i emocjonalnego. Dużą wagę przywiązujemy do pobudzania naturalnego rozwoju dziecka- dlatego też nie koncentrujemy się wyłącznie na danym zaburzeniu w odniesieniu do objawów, tylko do mechanizmów etiologicznych, które tę dysfunkcję powodują. Najważniejsze, czym kierujemy się w terapii to całościowe spojrzenie na pacjenta. Bo organizm to jedna całość.

Pracujemy także z osobami dorosłymi, odpowiednio i indywidualnie dopasowując plan terapeutyczny do konkretnych zaburzeń. Jest to uzależnione od stopnia trudności, a także jego rodzaju, dlatego też proponujemy na pierwsze spotkanie konsultację - której celem jest rozpoznanie problemu oraz dobór odpowiednich narzędzi i technik terapeutycznych - sprawiając, aby założone cele zostały uskutecznione.

Ciągle się szkolimy, poszerzamy umiejętności i jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, dlatego też terapie mogą być bardziej zróżnicowane, a dodatkowo możemy zaproponować metody wspomagające, aby przyspieszyć proces terapeutyczny. Wykorzystujemy wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne (po uprzednim przeszkoleniu w tym zakresie), a także specjalistyczne sprzęty terapeutyczne i medyczne, do których korzystania mamy uprawnienia.

Rodzicu, zawsze możesz poprosić i zweryfikować kwalifikacje terapeuty, do którego się udajesz.

peritusmed kamila urbaniak neurologopeda logopeda koło kłodawa krośniewice
peritusmed kamila urbaniak neurologopeda logopeda koło kłodawa krośniewice